Wybierz scenariusz:

1. Grzeczność jako gra językowa
Uruchom
2. Jak się poprawnie witać i żegnać w różnych
sytuacjach komunikacyjnych
Uruchom
3. Grzeczność językowa w negocjacjach
Uruchom
4. Jak skutecznie i grzecznie odmawiać
Uruchom
5. Poprawność językowa w komunikacji
bezpośredniej
Uruchom
6. Poprawność językowa w korespondencji
Uruchom